UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA - NOŻYCZKI

W produkcji nożyczek, jako narzędzi tnących najważniejsza jest precyzja: jeśli zabraknie precyzji, spora część funkcjonalności i wartości nożyczek będzie stracona. Nożyczki Premax są zaprojektowane i produkowane w taki sposób, by zapewnić najwyższy poziom jakości i precyzji. Elementy te jako główna wartość użytkowa nożyczek mogą być zachowane przez długi czas, tylko przy odpowiednim wykorzystaniu, konserwacji i dbaniu o narzędzia. Zarówno niewłaściwe użytkowanie nożyczek jak i zła konserwacja mogą spowodować poważne i trwałe uszkodzenia narzędzia. Nasze doświadczenie, jako producenta narzędzi tnących pokazuje, że w większości przypadków powodem uszkodzenia nożyczek i obniżenia ich wartości użykowej jest ich niewłaśiwa pielęgnacja i konserwacja.

W tym dziale znajdziecie liczne wskazówki i sugestie jak prawidłowo dbać i konserwować Wasze nożyczki.

Prawidłowe ostrzenie

Dokładne i precyyjne ostrzenie (tzw. “Sharp edge”) jest sekretem idealnej pracy nożyczek. Zbyt częste, a przede wszystkim nieprawidłowe ostrzenie może spowodować, że nożyczki stracą swoją funkcjonalność i zamiast stawać się ostre, staną się bezużyteczne.
Nieprawidłowa konserwacja nożyczek jest przyczyną ich przedwczesnego tępienia się i może znacznie obniżyć precyzję i jakość cicia nimi.

Nieprawidłowy process ostrzenia (nieprofesjonalny) może doprowadzić do zniszczenia krawędzi tnących – takie nożyczki bardzo trudno będzie “uratować”. Dlatego rekomendujemy, by Wasze nożyczki powierzać do ostrzenia tylko profesjonalistom w tej dziedzinie lub ostrzyć je w Premax®

Jak często powinno ostrzyć się nożyczki?

Nie ma jednej precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie: częstotliwość ostrzenia nożyczek zależy od wielu czynników:

W wielu przypadkach wrażnie “tępych” nożyczek może wynikać z niewłaściwej regulacji docisku śrubą pomiędzy dwoma ostrzami nożyczek: w takim wypadku należy wyregulować docisk łopatek śrubą, żeby uzyskać bardziej precyzyjne cięcie i większą ostrość.

Chcemy Wam przypomnieć, że Premax®, opracował, zaprojektował i opatentował Ring Lock®,  system, nowoczesny, bezśrubowy sposób połaczenia dwóch ostrzy, który całkowicie eliminuje problem poluzowanych śrub Ii złej regulacji docisku.

Jakość stali używanej do produkcji nożyczek jest jednym z istotniejszych warunków tego, by narzędzie było ostre, funkcjonalne i umożliwiało długotrwałe jego użytkowanie.

Im wyższa jakośc stali, tym trwalsze efekty da ostrzenie nożyczek. Dla nożyczek fryzjerskich zaleca się, by po 500 strzyżeniach danymi nożyczkami, poddać je procesowi ostrzenia. Ostrzenie nożyczek fryzjerskich zalecane jest także, kiedy zauważamy że włosy „uciekają” spod ostrza lub ma się wrażenie ciągnięcia włosa.

Częstotliwość ostrzenia może także zależeć od następujących czynników:

 • Przypadkowy upadek nożyczek
 • Cięcia  krawędzią otrza
 • Niesystematyczna kontrola regulacji napięcia łopatek ostrzy (śruba regulująca)
 • Pozostawianie nożyczek luzem np. w szufladzie wraz z innymi nożyczkami czy narzędziami, gdzie mogą się wzajemnie uszkadzać przesuwając się.

Poniżej przedstawimy kilka MITÓW, które funkcjonują jako PRAWDA na temat ostrzenia nożyczek:

 • Nieprawdą jest, że nożyczki mogą być ostrzone jedynie dwa-trzy razy
 • Nieprawdą jest, że za pomocą domowych ostrzałek możemy prawidłowo naostrzyć nożyczki fryzjerskie, wręcz przeciwnie możemy zniszczyć szlif ostrzy całkowicie.
 • Nieprawdą jest, że nożyczki w procesie ostrzenia, tracą swoje pierwotne włąściości.

Poza tym przypominamy Wam, że prawidłowe ostrzenie zależy od wielu czynników i wymaga wielu kroków, wykonywanych przy użyciu wielu różnych narzędzi:

 • Przywróćenie odpowiedniej wklęsłości oraz wypukłości ostrzom
 • Przywrócenie odpowiedniego wyważenia nożyczek
 • Przywróćenie prawidłowego szlifu krawędziom tnącym.

Keep in a safe and dry place

After usage, always remember to put your scissors in a safe and dry place: the package you have received is perfect to guarantee an adequate cleaning and safety.


You can also use other kind of containers, provided that there is no risk for the scissors to fall down, compromising so the functioning of the various mechanical parts, especially the pointed ones, which could bend or damage themselves.

Cleaning and lubrication

The scissors are a work tool which are always in contact with dust, hair, chemical substances, organic remains and dirt in general.


Only an accurate cleaning of the blades and their edges guarantees a long life and secure hygiene to your scissors.
Only a regular cleaning and lubrication of the scissors will protect them from the danger of rust and chemical deterioration, caused by contact with humidity and bacteria.


In the long term, using a dirty scissors, uncured or damaged, accelerates the process of blades and edge deterioration, will oblige you to substitute them with a new pair.

Our experience demonstrates that most of the cases of bad functioning of the scissors is due to an incorrect care and maintenance.

In order to maintain the mechanism of closing perfectly efficient, we recommend a frequent lubrication of the zone of intersection between the internal parts of the blades. In case of hardening of the tool, it is sufficient to pass the point of the fingers, soaked in oil, on the two internal parts, and on the edge of the blades. In this way the scissors will present again its original movement, soft and fluid.

We remind you that every scissors of Premax collection can be washed in dishwasher

10 little big secrets to take care of your scissors:

 • Control the tension of the fastener at least once per day
 • After each use, clean it with a soft towel, without fluff
 • After cleaning, dry it perfectly and put it in its container
 • For professional use, we recommend to use high quality disinfectants and/or sterilizing products
 • Lubricate once a week the two internal parts of the blades in the zone of intersection
 • Keep it closed when not using it
 • Do not use it for other purposes: scissors are not screwdrivers!
 • Avoid the contact of the blades with colouring liquids or corrosive substances.
 • Never force the cutting if you have the impression of excessive resistance
 • Keep it away from children

Scissors are a washable tool, this does not mean that they are not subject to corrosion from acids or liquids with acid base, for this reason aggressive. We suggest to wash and clean the scissors under running water, after every immersion in those liquids, and to dry them with an hair-drier, especially for the parts that you can close and superimpose.

If those procedures are not respected, there is the chance that some superficial rust comes out, in case you do not wash it or in case there is some acid remains inside the instrument, the rust can compromise the use and functionality of the scissors.

Finally, we remind you that the scissors produced with stainless steel present the advantage of containing a low percentage of nickel, considerably reducing the risks of usage for those who are allergic to it.