Premana: Collective brand of quality

Premana

Premana to niewielkie miasteczko górskie, pomiędzy Valsassina a Vavarrone, w prowincji Lecco, gdzie ponad 100 producentów zdecydowało się poświęcić produkcji noży i nożyczek. Ogromna koncentracja produkcji narzędzi tnących w tym miejscu jest spowodowana taradycjami i kulturą, związanymi z wydobyciem i przetwórstwem stali w tym regionie. Dzięki przekazywanym z pokolenia na pokolenie tradycjom, a także miłości do regionu, Premana stała się symbolem miejsca, gdzie od wieków wytwarza się narzędzia tnące.

Marka

Stowarzyszenie jakośći markek regionu PREMANA zostało utworzone przez Izbę Handlową w Lecco, która jest jednocześnie instytucją zarządzającą, która ma za zadanie ocenę, kontrolę i tworzenie wzorców i wymogów dla marki PREMANA. Celem stworzenia wspólnej marki Premana było podnoszenie i ujednolicanie jakości wszystkich narzędzi tnących produkowanych w regionie Premana, a także zagwarantowanie klientowi najlepszych produktów tworzonych i kontrolowanych według ścisłych wytycznych. Aby produkt mógł poszczycić się używaniem znaku PREMANA, producent musi przedstawić certyfikat właściwości fizyczno-chemicznych stali, której używa, a także zagwarantować respektowanie i przestrzeganie wymogów, wytycznych i kryteriów ustalonych jako niezbędne dla każdego z procesów produkcji.

Historia

Od roku 1700, kiedy to pierwsi górnicy rozpoczęli wydobywanie metali w rejonie Premany; rzemieślnicy kuli żelazo, przewarzali je, nadawali kształ i wytwarzali nożyce oraz noże. To z tej tradycji właśnie wywodzi się siła mieszkańców Premany, którzy z produkcji noży i nożyczek stworzyli przez wieki filozofię swojego życia

Produkty

Kompetencje w sektorze toworzenia nożyczek i narzędzi tnących są w rejonie Premana pielęgnowane i rozwijane od stuleci. Kierunek rozwoju zmierza ku większej różnorodności produktów: nożyczki i narzędzia kosmetyczne, nożyce, sekatory i noże ogrodnicze, nożyczki fryzjerskie, tekstylne, hafciarskie i krawieckie, a także noże i nożyce kuchenne.  Celem każdego producenta z rejonu Premany jest stworzenie narzędzi najwyższej jakości. Nasze doświadczenie, 300stu letnia historia i tradycja, a także najbardziej znane technologie produkcji pozwalają produktom z Premany nadać międzynarodową Gwarancję Marki.